Kontakt

Základné údaje

Názov: Slovenská debatná asociácia
Adresa: Štúrova 3, 811 02 Bratislava
E-mail: sda@sda.sk
Telefónne čísla:+421 948 337 927‬
Forma: občianske združenie
Vznik: registrovaná dňa 17.11.1999, číslo spisu VVS/1-900/90-15873
IČO: 31801480
DIČ: 2021475445
PIC: 943964716
IBAN: SK40 1100 0000 0026 6545 5121
SWIFT(BIC): TATRSKBX
Banka: Tatra banka, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
 

Odkazy

Facebook: slovenska.debatna.asociacia
Instagram: realsda
Videá (YouTube): DebatnaAsociacia
Fotky (Flickr): slovenskadebatnaasociacia
Kalendár (Google): Podujatia SDA
Súbory pre dobrovoľníkov (OneDrive): SDA spoločné
Podpora: www.sda.sk/darujme
Letná akadémia Discover: discover.sk
Blog Kocka: kocka.sda.sk
Bratislavský mediznárodný turnaj: bsdc.sda.sk
Európska sieť debatných učiteľov: teachers.sda.sk