Výročné správy

Výročné správy vydávame za debatné sezóny, ktoré sa zhodujú so školským rokom. V správe za každú sezónu nájdete informácie o štruktúre organizácie a obsadení vedúcich postov, aktivitách aj hospodárení SDA.

 

výročná správa 2018/2019

výročná správa 2017/2018

výročná správa 2016/2017

výročná správa 2015/2016

výročná správa 2014/2015

výročná správa 2013/2014 

výročná správa 2012/2013

výročná správa 2011/2012

výročná správa 2010/2011

výročná správa 2009/2010

výročná správa 2008/2009