Podporte

Buďte súčasťou komunity SDA a podieľajte sa na šírení kritického myslenia, konštruktívneho dialógu a tolerancie medzi mladými ľuďmi.

Jednotlivci

Podieľať sa na šírení kritického myslenia do všetkých kútov Slovenska sa môžete aj keď nemáte čas alebo možnosť viesť debatný klub alebo inak sa venovať dobrovoľníctvu. Zapojte sa do Darcovského klubu SDA jednorázovým darom alebo nastavením pravidelného mesačného daru. Pre dlhodobú nezávislosť SDA od verejných inštitúcií a grantových projektov, je práve stabilná podpora darcov a darkýň kľúčová.

Ak sa vzdáte dvoch káv mesačne (5 EUR) -> podporíte vznik jedného nového klubu ročne

Ak vynecháte jeden obed v reštaurácii mesačne (10 EUR) -> môžeme vyškoliť až troch rozhodcov alebo rozhodkyne

Ak obetujete jednu večeru pre dvoch mesačne (30 EUR) -> pokryje náklady na účasť na debatnom podujatí pre 15 žiakov a žiačok, ktorí si to inak nemôžu dovoliť

Firmy

Záleží Vám a  Vašej firme na tom, aby slovenské školstvo pripravovalo mladých ľudí na pracovný trh 21. storočia? Chcete, aby žiaci a žiačky našich škôl nepodliehali dezinformáciám a konšpiračným teóriám, aby vedeli konštruktívne diskutovať a byť občiasnky zodpovední?  Buďte partnerom SDA pri šírení kritického myslenia do všetkých regiónov Slovenska.

Spolupráca SDA a firiem môže mať podobu darovacej zmluvy alebo zmluvy o charitatívnej reklame.

Podporiť debatu môžu firmy aj poukázaním 1% alebo 2% dane.

V rámci spolupráce vieme firmám ponúknuť školenie argumentácie a kritického myslenia pre zamestnancov a zamestnankyne.

Ak máte záujem o spoluprácu alebo inú ponuku, či máte akúkoľvek otázku, budeme radi, ak kontaktuje riaditeľa SDA Ondrej Schutza (schutz@sda.sk, 0948 337 927).

Prečo podporiť debatu?

Debata učí kritickému mysleniu, tolerancii, schopnosti argumentovať a mnohým ďalším zručnostiam, ktoré sú v dnešnej spoločnosti nevyhnutné:

pre boj proti dezinformáciám a hoaxom

na zvyšovanie mediálnej gramotnosti

pre vedenie rozumných informovaných (celospoločenských) diskusií

 pre boj proti radikalizácii slovenskej spoločnosti

pri zlepšovaní všeobecnej situácie s čitateľskou gramotnosťou Slovákov a Sloveniek

Debata, ako súčasť vyučovania, vie pomôcť systematickému zlepšovaniu slovenského školstva:

zvyšovaním kvality výchovy a vzdelávania cez rozvoj kritického myslenia a ďalších sociálnych zručností

modernizáciou výchovy a vzdelávania cez prepojenie systému vzdelávania s potrebami ekonomiky a trhu práce; rozvoj systému neformálneho vzdelávania

Jedinečnosť podpory SDA

Podporou SDA sa stávate súčasťou unikátneho projektu spoločenskej zodpovednosti. Prostriedky, ktoré SDA získava z finančnej podpory darcov a darkýň, sú využité v kľúčových debatných programoch SDA zameraných na žiakov a žiačky základných škôl a študentov a študentky stredných škôl.

Ako jednotlivec, máte jedinečnú príležitosť pomáhať rozvoju mladých ľudí na Slovensku, a tak formovať budúcnosť a ďalšie smerovanie Slovenska ako krajiny.

Ako firma nemusíte vytvárať nové CSR projekty, pretože spoluprácou s SDA sa stávate zodpovednou firmou, ktorej záleží na rozvoji mladých ľudí a budúcnosti Slovenska.

Na čo idú vaše dary

Vďaka podpore našich darcov a darkýň môžeme ako organizácia ďalej rásť a zároveň sme schopní pokrývať náklady spojené:

so zakladaním a starostlivosťou o školské kluby, ktoré sú kľúčové pre šírenie hodnôt kritického myslenia, tolerancie a diskusie medzi mladými ľuďmi

so šírením debaty do všetkých regiónov Slovenska od Bratislavy po Humenné a od Čadce až po Lučenec

s vytváraním metodickým materiálov a s rozvojom učiteľského vzdelávania, vďaka ktorým môžeme prinášať hodnoty kritického myslenia, otvorenosti a občianstva aj na vyučovanie a medzi širokú verejnosť

s poskytovaním sociálneho fondu na vzdelávanie sa aj žiačkám a žiakom, ktorí by si to inak nemohli dovoliť

Viac sa o našom hospodárení a aktivitách dočítane v našich výročných správach.

Tiež nás podporili

Menu