Debata v zahraničí

Moderné debatovanie vzniklo na univerzitách na Britských ostrovoch. Za prvý debatný klub sa všeobecne považuje Historická spoločnosť na Trinity College v Dubline. Založil ju v roku 1770 Edmund Burke, ktorý je dnes považovaný za najväčšieho konzervatívneho filozofa svojej doby. V roku 1804 vznikol debatný klub pri univerzite v St. Andrews, a po ňom nasledovali dva najslávnejšie debatné kluby- Cambridge Union(1815) a Oxford Union(1823). Postupne sa akademická debata rozširovala po anglicky hovoriacom svete. Za prvé národné debatné asociácie môžeme považovať britskú Úniu anglicky hovoriacich(1918, English-Speaking Union) a americkú Národnú rečnícku ligu(1926, National Forensic League, nedávno premenovaná na National Speech and Debate Association).
 
Míľnikom vo vývoji medzinárodnej debaty bolo ustanovenie univerzitných majstrovstiev sveta v debatovaní(World Universities Debating Chapmionships) v roku 1981. Vznikli z turnajov medzi britskými, americkými, kanadskými, austrálskymi a novozélandskými debatnými klubmi. Niekoľko nadšencov sa rozhodlo preniesť univerzitný model na stredoškolskú úroveň, a v roku 1988 sa konali prvé stredoškolské majstrovstvá(World Schools Debating Championships). Zúčastnilo sa ich šesť krajín, dnes ich je približne šesťdesiat.
 
V deväťdesiatych rokoch bolo založených asi najviac nových debatných programov. Nadácie otvorenej spoločnosti iniciovali ich vznik v postkomunistických krajinách, aby pomohli ukotviť demokratické hodnoty a vybaviť študentov zručnosťami, ktoré predchádzajúci školský systém nepovažoval za dôležité. Vo väčšine krajín sa z pôvodných sietí debatných klubov vyvinuli debatné asociácie. To je prípad aj slovenského debatného programu. Tieto debatné asociácie vytvorili v roku 1999 Medzinárodnú debatnú vzdelávaciu asociáciu(International Debate Education Association).
 
Debatné programy vznikali aj v krajinách, kde nepôsobila sieť Nadácií otvorenej spoločnosti. Najčastejšie ich zakladali britskí a americkí učitelia alebo absolventi prestížnych univerzít. Dnes je debata rozšírená na každom kontinente, často však len ako aktivita žiakov medzinárodných škôl. V najbližšej budúcnosti bude asi najrýchlejší rozvoj debatovania vo východnej a južnej Ázii.
 
Debatovanie nie je určené len pre elitných študentov z elitných škôl. V čase, keď sa v Európe zakladali debatné programy, ktoré mali pomôcť jednotlivým spoločnostiam vyrovnať sa s komunistickou minulosťou, v centrách amerických veľkomiest vznikali debatné programy(urban debate leagues) s cieľom pomôcť menšinovým komunitám vysporiadať sa s chudobou a sociálnym vylúčením. Ďalej, predovšetkým na Balkáne, existujú menšinové debatné programy a debata sa využíva aj ako metóda riešenia konfliktov v rozvojových krajinách.