Naši absolventi

V roku 1996/1997 Nadácia otvorenej spoločnosti založila za účelom vzdelávania novej generácie lídrov v debatný program, ktorý sa osamostatnil do SDA. Dnes viacerí absolventi pôsobia na mienkotvorných pozíciách v médiách, štátnej správe, politike či školstve.

Naši absolventi

Zuzana Vargová

Odbor vn útornej politiky, Kancelária Prezidenta SR


V mojej práci je dôležité rýchlo porozumieť novým témam, identifikovať v nich kľúčové spory a pomenovať silné a slabé miesta diskutovaných riešení - to všetko som roky trénovala v SDA.

Katarína Batková

Riaditeľka Rady mládeže Slovenska


Debata a dobrovoľníctvo v SDA mi otvorili veľmi veľa možností v živote, naučili ma rozmýšľať inak nad sebou a nad svojím okolím, rozumieť svetu okolo seba lepšie ako kedykoľvek predtým. Hodiny venované SDA sa mi vždy vrátili násobne viac v zaujímavej práci alebo v priateľstvách so vzácnymi ľuďmi.

Matej Kurian

Analytik Hodnoty za peniaze, Ministerstvo financií SR


Debata ma naučila analyzovať, vyjadrovať sa presnejšie a vidieť ako zmena predpokladov mení výsledok. Priučila kritickosti k pofidérnym argumentom, zmierlivosti k rozdielnym hodnotovým predpokladom, ktoré ovplyvňujú výsledky úvah.“

Michaela Kršková

Zakladetľka Startup Awards


Debatné princípy kritického myslenia, aktívneho počúvania a zrozumiteľného formulovania vlastných názorov majú byť povinnou výbavou každého, od učiteľa základnej školy po šéfa firmy.

Hana Skljarszka

Mládežnícka delegátka v OSN


Od 16 rokov som trénovala kluby, rozhodovala a organizovala turnaje, viedla medzinárodný projekt, precestovala svet, mala miesto pre kreativitu a iniciatívu. Vďaka SDA som stretla svojich najlepších priateľov, ľudí ktorí robia nielen môj deň, ale deň každého z nás o niečo lepší.

Marek Káčer

Odborný asistent, Trnavská univerzita


Debata podstatne zveľadila schopnosti, ktoré potrebujem ako vysokoškolský učiteľ. SDA ma inšpiruje aj po 15 rokoch: vediem predmet Argumentačné praktikum kopírujúci jeden z debatných formátov.

Roman Veverka

Absolvent a mentor Teach for Slovakia


Vďaka SDA som získal zručnosti​, ktoré som naplno využil ako učiteľ a mentor. Získal som roky cenných skúseností v súťaživom a podnetnom prostredí plné konštruktívnej spätnej väzby.

Kubo Mačák

Odborný asistent, Exeterská uvierzita


Ako učiteľ na VŠ som debate asi najviac vďačný za to, že ma naučila aktívne počúvať druhých, kriticky myslieť a vyjadrovať sa precízne, no snáď zrozumiteľne.

Andrej Glézl

CEO, Datamolino


Debatovanie mi do života prinieslo výnimočné zážitky a priateľstvá s ľuďmi, ktorých si dodnes mimoriadne vážim. A aj dva tituly majstra Česka a Slovenska..:)

Marek Zemaník

vedúci volebného programu, Škótska konzervatívna strana


"Bez debatného klubu by som nebol tam, kde som, a vlastne ani tým, kto som. Naučil ma rozumieť zmýšľaniu ľudí, s ktorých názormi nesúhlasím. Naučil ma pochopiť, že svet nie je čiernobiely, a prečo je doležíte to učiť aj ďalších."

Andrej Svorenčík

poradca ministeriek kultúry a pôdohospodárstva


Zapojenie sa debát bolo jedno z mojich najlepších a najsmerodajnejších rozhodnutí na strednej škole. Doteraz čerpám a rozvíjam v SDA nadobudnuté zručnosti usporiadať si myšlienky a pohotovo sformulovať argumenty.

Jozef Maruščák

CEO CourtQuant, Forbes 30 pod 30


Táto organizácia mi zmenila život. Študoval som na najlepších školách, no najlepšie vzdelanie a najväčší intelektuálny rozvoj a úžasných kamarátov mi dala SDA.