Povedali o nás

Firmy

Peter Gažík

Generálny riaditeľ O2 Slovakia


V čase tzv. post-pravdy je úloha SDA je nezastupiteľná, možno oveľa dôležitejšia než v minulosti.

Michal Meško

CEO Martinus


Vnímam pôsobenie SDA ako veľmi užitočné, pretože kultivuje schopnosť počúvať, ale zároveň aj argumentovať - obe pre dnešný svet mimoriadne dôležité.

Zuzana Kušová

CEO Mayer/McCann Erickson


Konštruktívna debata je nutná pre riešenie mnohých problémov. Som rada, že môžeme podporovať SDA, ktorá rozvíja kritické myslenie a schopnosť vymieňať si názory.

Verejné inštitúcie

Andrej Kiska

prezident


Aj vďaka aktivitám Slovenskej debatnej asociácie rastie počet mladých ľudí, ktorí myslia kriticky a neboja sa ozvať.

Peter Pellegrini

ako predseda NRSR (2015)


Vaša debata má svoje pravidlá, vymedzený čas, stanovené tézy, od ktorých sa nesmiete odkloniť. My politici by sme sa v tomto mali od vás pravdepodobne čo učiť.

Jana Dubovcová

ako verejná ochrankyňa práv (2015)


Veľmi oceňujem takúto myšlienku a myslím si, že to je presne to, čo u nás chýbalo. Je to vedenie ku kritickému mysleniu a k vyjadrovaniu rôznych názorov.

Reformný dokument Učiace sa Slovensko


To, o čo sa usiluje v rámci mimoškolských aktivít napríklad Slovenská debatná asociácia, by malo byť súčasťou bežného vyučovania: kladenie otázok (žiakov učiteľovi aj medzi žiakmi navzájom), diskusie s učiteľmi aj medzi žiakmi, formulovanie vlastných názorov, ich prezentácia, obhajoba, podopieranie argumentmi.

Školy

Helena Pašiaková

Riaditeľka Evanjelického gymnázia v Tisovci


Vďaka dlhoročnej spolupráci s SDA sa nám splnil jeden z našich zámerov, zaviesť debatu ako povinný vyučovaci predmet. Už pár rokov žiaci prvého ročníka absolvujú debatný workshop. Výsledky su veľmi dobré.

Peter Bologa

Riaditeľ Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici


Keď tak hodnotím členov a celkový prínos nášho debatného klubu, je mi ľúto, že si táto forma prípravy na život dosiaľ nenašla miesto v učebných osnovách na stredných školách.

Mimovládne organizácie

Slávka Mačáková

Riaditeľka ETP Slovensko


Moji synovia sa vďaka debate naučili argumentovať (čo si precvičovali aj doma), počúvať druhú stranu a premýšľať o jej názoroch, navštívili tri kontinenty, spoznali skvelých a zodpovedných mladých ľudí, ktorí sú dodnes našimi rodinnými priateľmi.

Andrea Cocherová

správkyňa, Nadácia Orange


Rozvoj kritického myslenia a výchova k občianstvu sú čím ďalej nástojčivejšie témy vo vzdelávaní aj v každodennom živote. V SDA sme našli partnera, ktorý pri vzdelávaní mladých ľudí spája aktuálne zručnosti so zodpovedným občianskym prístupom.

Médiá

Adela Vinczeová

moderátorka


SDA je pre mňa nádejou, že niekto má záujem kultivovať komunikáciu mladých ľudí, z ktorých vyrastie nová generácia mienkotvorných a prirodzene sebavedomých ľudí. Zaslúži si podporu a pozornosť, pretože mení našu budúcnosť k lepšiemu.

Zuzana Kovačič Hanzelová

novinárka


Vždy, keď na sociálnych sieťach absolvujem diskusiu, v ktorej absolútne chýbajú argumenty, pošlem malú platbu SDA. Jej členovia totiž diskutujú s argumentami, vedia sa pozrieť na problém z oboch strán a to všetko za tri minúty. SDA do každej školy!