Prínosy debaty

Učíme mladých ľudí kriticky myslieť. To znamená, že chceme, aby si osvojili zručnosti na rozlíšenie kvalitných argumentov od nekvalitných, faktov od názorov a dôveryhodných zdrojov od nedôveryhodných. Význam kritického myslenia konštatujú štátne aj medzinárodné dokumenty, napriek tomu sa mu školy venujú málo.
 
Okrem zručností nám záleží na hodnotách mladých ľudí. V debate musia byť raz za, raz proti, čím získavajú lepšie porozumenie názorom, s ktorými by inak nesúhlasili alebo sa dokonca ani nestretli. Dotvárajú si zrelší svetonázor, objavujú možnosti a hranice rozumnej argumentácie. Stanú sa tak občanmi, ktorí nepovažujú názorovú nezhodu rovno za nepriateľstvo.
 
Debata rozvíja aj ďalšie zručnosti, ktoré mladí ľudia potrebujú v škole aj na meniacom sa pracovnom trhu. Patria medzi ne práca v tíme, zvládanie stresových situácií, vystupovanie na verejnosti, schopnosti učiť sa, hľadať riešenia a výskumné zručnosti. 
 
V neposlednom rade je debata zábava vďaka svojej dynamike, možnosti prejaviť sa a ľuďom, ktorí sa jej venujú.