„Debata dala žiakom výrazný osobnostný posun“

Lýdia Kalinová, učiteľka z Gymnázia P. J. šafárika v Rožňave založila na svojej škole debatný krúžok v októbri 2020.

Čo vás motivovalo k založeniu debatného klub? Ako vznikol váš klub?

Moja neter v minulosti debatovala v stredoškolskom klube. Ja som mala možnosť vidieť, kam sa posunula vo svojom myslení a to ma výrazne ovplyvnilo. Stále som nad debatou rozmýšľala, ale mala som veľký rešpekt, pretože som si nebola istá, či by som dokázala viesť debatný klub. Sama som si totiž nikdy debatou neprešla. 

V marci 2020 som napísala projektový zámer s názvom Rozvoj kritického myslenia na hodinách slovenského jazyka. Mala som šťastie, môj zámer bol podporený. Na začiatku ďalšieho školského roka som oslovila svojich žiakov a začali sme debatovať. Po prechode na dištančné vzdelávanie sme naše debatné stretnutia riešili online formou. Moji debatéri sú skvelí mladí ľudia, stretnutia s nimi ma veľmi obohacujú. Niekedy debatujeme aj dve hodiny a je to super. Debata má naozaj zmysel.

Čo sa vašim žiakom na debate najviac páči? Čo je ich najväčšia motivácia? 

Keby som to mala zhodnotiť zo svojho pohľadu, tak si myslím, že sa im páči bádanie a hľadanie informácií po zadaní témy. To, že môžu ísť do hĺbky, rozoberajú problém a zamýšľajú sa nad ním z rôznych uhlov pohľadu. A, samozrejme, sa im páči, že môžu svoje argumenty a zistenia vzájomne konfrontovať, ukázať, čo našli, pokúsiť sa obhájiť svoj názor. Myslím, že žiakom sa najviac páči, že nedostanú hneď na začiatku uzavretú myšlienku, ale majú možnosti dospieť k niečomu oni sami. 

Koľko rokov majú členovia klubu? 

V klube sú rôzni žiaci. Aktuálne sú to najmä žiaci 2. – 4.ročníka a veľmi ma teší, že tento školský rok k nám pribudli dve dievčatá z kvarty. Ja som triedna učiteľka v tercii. A môžem vám úprimne povedať, že sú to budúci debatéri. To už vidím.

Je ťažké získať záujem u žiakov? Je ťažké ich nadchnúť pre debatu?

Niekedy áno. Vždy to ale samozrejme závisí od toho, ako informácie podáte. V triedach, v ktorých učím, sa so žiakmi porozprávam, urobím úvodnú aktivitu a ukážeme si, čo je to debata. A potom je to už len na rozhodnutí samotných žiakov, či debatu skúsia alebo nie. 

Čo dala debata žiakom?

Výrazný osobnostný posun. Často si spomeniem na svojich žiakov, ako začínali s debatou a porovnám to s tým, kde sú dnes. Pre mňa je dôležité, že vidím ich progres. Myslenie debatérov je analytické, hĺbavé, kritické, v porovnaní s rovesníkmi argumentujú na úplne inej úrovni. Neboja sa veľa pýtať, klásť rôzne otázky. Zamýšľajú sa nad obsahom, idú do hĺbky. Vidieť to aj v bežných situáciách na vyučovaní. 

Čo vám prinieslo školenie SDA? 

V čase, keď som absolvovala školenie SDA, som mala za sebou už osem mesiacov intenzívnej komunikácie s Ivkou Ivanovou z SDA, ktorá mi celú dobu pomáhala. Radila mi, ako mám postupovať so žiakmi, poskytla mi metodické materiály a celý čas ma  metodicky viedla. Kedykoľvek som ju oslovila, vždy bola veľmi ochotná mi pomôcť. Som jej za to veľmi vďačná. V júni som absolvovala školenie trénerov debatných klubov, ktoré realizovala SDA. Zistila som, kde mám ešte medzery, čo ešte potrebujem zvládnuť, ale zároveň som sa uistila, že som dobre nasmerovaná. 

Odporučili by ste debatu aj iným učiteľom?

Určite áno. Myslím si, že kritické myslenie je kľúčovou zručnosťou, a to nielen tejto doby. Je dôležité túto zručnosť rozvíjať a práve debata je v tomto smere veľmi prospešná. Je dôležité ukázať žiakom, ako uplatniť kritické myslenie v realite, a to aj pomocou rôznych debatných techník. A žiaci pochopia, prečo sa niečo učia a ako sa to dá použiť.

Ako sa darilo vašim debatérom na turnaji?

V prvom začiatočníckom turnaji bolo 25 tímov a my sme skončili na deviatom mieste. Náš tím bol argumentačne dobre pripravený. V hodnotení rečníkov ale jeden rečník nášho tímu skončil na šiestom a druhý na ôsmom mieste spomedzi 75 zúčastnených rečníkov. Z toho sme mali veľkú radosť. Vedela som, že niektoré veci máme dobre vybudované, medzery sme pociťovali najmä v refutácii. Tá bola slabšia.

Klobúk dole pred prácou organizátorov. Rozhodcovia – mladí ľudia, ktorí viedli debaty, boli schopní aj hodinu analyzovať každú debatu a vedeli ju ohodnotiť  skvelým motivujúcim spôsobom, to sa mi veľmi páčilo. Rovnako aj ich baloty. Spolu so žiakmi sme ich rozoberali, a potom sme s nimi ďalej pracovali. Aj ja som sa osobne veľmi veľa naučila. 

V novembri sme sa zúčastnili východoslovenského turnaja, kde súťažilo 10 tímov a my sme skončili na štvrtom mieste. To nás naozaj potešilo. V našom tíme bola slečna, ktorá bola na svojom úplne prvom turnaji a zvyšní dvaja debatéri boli na svojom druhom turnaji. 

Pripravovaná téma bola veľmi zaujímavá. So žiakmi sme nad ňou sedeli, hľadali sme informácie a rozmýšľali nad stavbou jednotlivých rečí. Mali sme veľa súhlasných argumentov, nesúhlasných menej. Keď sme vyhrali prvé tri kolá, boli sme nadšení. Poslednú debatu sme prehrali.  Žiaci sami priznali, že to bolo náročné, zhodnotili svoje slabiny, uznali, že súper bol lepší. Z celého turnaja sme ale všetci mali dobrý pocit. 

Som rada, že sme sa rozhodli prihlásiť do oboch turnajov.

Chcela by som pochváliť aj organizátorov turnajov – SDA. Za organizáciou turnajov je kus práce. Oceňujem ich ľudský prístup, rýchlosť, s akou dokázali odpovedať na otázky alebo riešiť menšie problémy, úroveň ich komunikácie. Je vidieť, že sú to nadšenci. Osobne sa teším na ďalší turnaj.

Vidíte nejaké zmeny aj na sebe? Dala vám debata niečo, čo používate aj mimo debatný krúžok?  

Určite áno. Každý máme občas sklony k rýchlym záverom v rôznych situáciách, a tie nemusia byť vždy správne. Snažím sa preto nad vecami viac zamýšľať. Viac premýšľam napríklad aj o svojich hodinách. Rada debatujem so žiakmi (aj mimo debatného klubu), teší ma, keď sa zaujímajú o svet okolo nich, keď sa pýtajú, hľadajú odpovede. Neraz sa od nich všeličo naučím 😉