"Demokracia znamená diskusiu."
T. G. Masaryk

Vitajte

Podporujeme kritické myslenie, otvorenosť a občianstvo mladých ľudí

Ako sa zapojiť

Keď chcete začať debatovať

Podrobnosti

Registrácia klubu

Postup pre založenie alebo obnovenie debatného klubu

Podrobnosti

Prihláste sa na pravidelný odber našich noviniek!

Pozvánka na trénerský seminár pre nové kluby

Zameriame sa na ňom na prípravu tých, ktorí chcú založiť debatný klub.

18. 09. 2017

Viac informácií

Pozvánka na seminár pre učiteľov

#Učiteľský program

Zameria sa na učenie zručností, ktoré mladým ľuďom umožnia orientovať sa v modernom mediálnom prostredí.

27. 07. 2017

Viac informácií

Zameriame sa na ňom na prípravu tých, ktorí chcú založiť debatný klub.

Zameria sa na učenie zručností, ktoré mladým ľuďom umožnia orientovať sa v modernom mediálnom prostredí.

18. 09. 2017

Viac informácií

28. 08. 2017

Viac informácií

27. 07. 2017

Viac informácií

Sme členom

S podporou

Partneri