"Demokracia znamená diskusiu."
T. G. Masaryk

2 %

Poukážte podiel dane z príjmu na kritické myslenie

2% z dane

Ako sa zapojiť

Keď chcete začať debatovať

Podrobnosti

Registrácia klubu

Postup pre založenie alebo obnovenie debatného klubu

Podrobnosti

Prihláste sa na pravidelný odber našich noviniek!

Vznikla Iniciatíva za občianske vzdelávanie

#Oznamy

Občianske vzdleávanie by malo učiacich sa viesť k tvorbe vlastného názoru na základe overených faktov a sporne vnámané témy podávať v kontexte.

11. 10. 2018

Viac informácií

Možnosť zníženia účastníckeho poplatku

#Oznamy #Stredoškolský program

Máme vyčlenené prostriedky, ak si nemôžete dovoliť účasť na našich podujatiach.

11. 10. 2018

Viac informácií

1. západoslovenský regionálny turnaj SDL

#Stredoškolský program #západ SDL

Milí všetci, radi by sme Vás pozvali na 1. západoslovenský regionálny turnaj, ktorý sa uskutoční 26.10. - 27.10.2018 v priestoroch Spojenej školy Tilgnerovej 14 v Bratislave.

07. 10. 2018

Viac informácií

Občianske vzdleávanie by malo učiacich sa viesť k tvorbe vlastného názoru na základe overených faktov a sporne vnámané témy podávať v kontexte.

Máme vyčlenené prostriedky, ak si nemôžete dovoliť účasť na našich podujatiach.

Milí všetci, radi by sme Vás pozvali na 1. západoslovenský regionálny turnaj, ktorý sa uskutoční 26.10. - 27.10.2018 v priestoroch Spojenej školy Tilgnerovej 14 v Bratislave.

11. 10. 2018

Viac informácií

11. 10. 2018

Viac informácií

07. 10. 2018

Viac informácií

Sme členom

S podporou

Partneri