"Demokracia znamená diskusiu."
T. G. Masaryk

2 %

Poukážte podiel dane z príjmu na kritické myslenie

2% z dane

Ako sa zapojiť

Keď chcete začať debatovať

Podrobnosti

Registrácia klubu

Postup pre založenie alebo obnovenie debatného klubu

Podrobnosti

Prihláste sa na pravidelný odber našich noviniek!

Pripojte sa k projektu Rozumne o Európe

#Program verejnej diskusie

V rámci programu verejnej diskusie ponúkame ešte raz možnosť zorganizovať na svojej škole verejnú diskusiu alebo debatu v projekte Rozumne o Európe.

22. 09. 2018

Viac informácií

Rozhodcovský seminár 2018

#Stredoškolský program

Pozývame Vás na seminár, na ktorom už tradične vzdelávame začínajúcich, ale aj skúsených rozhodcov a rozhodkyne.

19. 09. 2018

Viac informácií

V rámci programu verejnej diskusie ponúkame ešte raz možnosť zorganizovať na svojej škole verejnú diskusiu alebo debatu v projekte Rozumne o Európe.

Pozývame Vás na seminár, na ktorom už tradične vzdelávame začínajúcich, ale aj skúsených rozhodcov a rozhodkyne.

25. 09. 2018

Viac informácií

22. 09. 2018

Viac informácií

19. 09. 2018

Viac informácií

Sme členom

S podporou

Partneri