"Demokracia znamená diskusiu."
T. G. Masaryk

2 %

Poukážte podiel dane z príjmu na kritické myslenie

2% z dane

Ako sa zapojiť

Keď chcete začať debatovať

Podrobnosti

Registrácia klubu

Postup pre založenie alebo obnovenie debatného klubu

Podrobnosti

Prihláste sa na pravidelný odber našich noviniek!

Posledné školenia pre učiteľov o informačnej gramotnosti

Nateraz posledné zo série školení budú 28. apríla v Bratislave a a 11.-13. mája 2018 v Poprade.

11. 04. 2018

Viac informácií

Nominácie rozhodcov na XIX. Finále Slovenskej debatnej ligy

#Stredoškolský program

Na XIX. Finále Slovenskej debatnej ligy, ktoré sa bude konať od 28. apríla do 30. apríla 2018 v Bratislave, sú nominovaní títo rozhodcovia:

09. 04. 2018

Viac informácií

XIX. Finále Slovenskej debatnej ligy

#Stredoškolský program

Milí priatelia, dovoľte nám, aby sme Vás pozvali na XIX. ročník Finále Slovenskej debatnej ligy na konci sezóny 2017/2018.

09. 04. 2018

Viac informácií

Nateraz posledné zo série školení budú 28. apríla v Bratislave a a 11.-13. mája 2018 v Poprade.

Na XIX. Finále Slovenskej debatnej ligy, ktoré sa bude konať od 28. apríla do 30. apríla 2018 v Bratislave, sú nominovaní títo rozhodcovia:

Milí priatelia, dovoľte nám, aby sme Vás pozvali na XIX. ročník Finále Slovenskej debatnej ligy na konci sezóny 2017/2018.

11. 04. 2018

Viac informácií

09. 04. 2018

Viac informácií

09. 04. 2018

Viac informácií

Sme členom

S podporou

Partneri