"Demokracia znamená diskusiu."
T. G. Masaryk

2 %

Poukážte podiel dane z príjmu na kritické myslenie

2% z dane

Ako sa zapojiť

Keď chcete začať debatovať

Podrobnosti

Registrácia klubu

Postup pre založenie alebo obnovenie debatného klubu

Podrobnosti

Prihláste sa na pravidelný odber našich noviniek!

,,Kritické myslenie dnes nie je voľba, mala by to byť povinná výbava."

#Články

O tom, ako debata ovplyvnila školiteľku Evu Kasagrandovú, ale aj o jej motivácií podporovať SDA sa dočítate v rozhovore.

20. 10. 2018

Viac informácií

XX. debatná sezóna pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky

#Články

"Som rád, že sa Vám darí do debaty zapájať čoraz viac žiakov a študentov a že rastie aj počet škôl, v ktorých vznikajú debatné kluby."

18. 10. 2018

Viac informácií

Vznikla Iniciatíva za občianske vzdelávanie

#Oznamy

Občianske vzdleávanie by malo učiacich sa viesť k tvorbe vlastného názoru na základe overených faktov a sporne vnámané témy podávať v kontexte.

11. 10. 2018

Viac informácií

O tom, ako debata ovplyvnila školiteľku Evu Kasagrandovú, ale aj o jej motivácií podporovať SDA sa dočítate v rozhovore.

"Som rád, že sa Vám darí do debaty zapájať čoraz viac žiakov a študentov a že rastie aj počet škôl, v ktorých vznikajú debatné kluby."

Občianske vzdleávanie by malo učiacich sa viesť k tvorbe vlastného názoru na základe overených faktov a sporne vnámané témy podávať v kontexte.

20. 10. 2018

Viac informácií

18. 10. 2018

Viac informácií

11. 10. 2018

Viac informácií

Sme členom

S podporou

Partneri