"Demokracia znamená diskusiu."
T. G. Masaryk

2 %

Poukážte podiel dane z príjmu na kritické myslenie

2% z dane

Ako sa zapojiť

Keď chcete začať debatovať

Podrobnosti

Registrácia klubu

Postup pre založenie alebo obnovenie debatného klubu

Podrobnosti

Prihláste sa na pravidelný odber našich noviniek!

Webináre s absolventmi a absolventkami

#Oznamy #Stredoškolský program

Absolventi a absolventky SDA pre Vás prichystali rôznorodé webináre zamerané na zlepšenie schopností potrebných na dosahovanie lepších výsledkov (nielen) v debate.

19. 10. 2020

Viac informácií

Zoznámte sa – ombudsmanka a ombudsman

#Články #Oznamy

V tomto rozhovore vám predstavíme funkcie ombudsmanky a ombudsmana SDA, ktorých úlohou je pomáhať debatnej komunite byť priateľským a inkluzívnym prostredím. V sezóne 2020/2021 budú na týchto pozíciách Sára Provazníková a Jakub Neužil.

14. 10. 2020

Viac informácií

Prineste debatu na vašu školu

#Oznamy #Učiteľský program

Slovenská debatná asociácia organizuje tento rok "debatný vzdelávací program pre stredné školy", v rámci ktorého buduje partnerstvá so školami, vzdeláva učiteľov a učiteľky v debatnej metodike a školám poskytuje podporu pri vedení debatných a argumentačných krúžkov.

12. 10. 2020

Viac informácií

Absolventi a absolventky SDA pre Vás prichystali rôznorodé webináre zamerané na zlepšenie schopností potrebných na dosahovanie lepších výsledkov (nielen) v debate.

V tomto rozhovore vám predstavíme funkcie ombudsmanky a ombudsmana SDA, ktorých úlohou je pomáhať debatnej komunite byť priateľským a inkluzívnym prostredím. V sezóne 2020/2021 budú na týchto pozíciách Sára Provazníková a Jakub Neužil.

Slovenská debatná asociácia organizuje tento rok "debatný vzdelávací program pre stredné školy", v rámci ktorého buduje partnerstvá so školami, vzdeláva učiteľov a učiteľky v debatnej metodike a školám poskytuje podporu pri vedení debatných a argumentačných krúžkov.

19. 10. 2020

Viac informácií

14. 10. 2020

Viac informácií

12. 10. 2020

Viac informácií

Sme členom

S podporou

Partneri