Ako môžete poukázať 2% dane z príjmu SDA?

Už viac než 15 rokov majú zamestnanci a zamestnankyne na Slovensku možnosť podporiť činnosť neziskových organizácií poukázaním 2% dane z príjmu. Pre prácu SDA je táto podpora každoročne veľmi dôležitá – tvorí až 5% nášho rozpočtu. Poukázanie 2% dane z príjmu pritom stojí darcu či darkyňu len niekoľko minút času a táto podpora dokáže zmeniť životy mladých ľudí.

Na poukázanie 2% dane z príjmu Slovenskej debatnej asociácii stačí zamestnávateľovi k daňovému priznaniu dodať:

Vyhlásenie o zaplatenej dani

V ktorom sú predvyplnené naše údaje a vy len doplníte tie svoje.

Potvrdenie o zaplatení dane

Z príjmov, ktoré vyplní váš zamestnávateľ.

Postup pre SZČO

Podiel dane z príjmu viete poukázať cez daňové priznanie typu A alebo B. Naše údaje doňho nájdete nižšie.

Postup pre firmy

Podiel dane z príjmu viete poukázať cez daňové priznanie právnických osôb. Naše údaje doňho nájdete nižšie.

Údaje do daňového priznania pre SZČO a právnické osoby:

IČO: 000031801480                                                                                                      Právna forma: občianske združenie                                                                  Obchodné meno: Slovenská debatná asociácia                                            Adresa: Ventúrska 5, 811 01 Bratislava

Ako poukázať o 1% viac?

Fyzické osoby

Fyzické osoby môžu namiesto 2% poukázať 3% svojej dane. Na základe zákona o dobrovoľníctve k tomu stačí, aby ste daňovému úradu predložili potvrdenie o tom, že ste za predchádzajúci rok odpracovali aspoň 40 hodín dobrovoľníckej práce. Okrem mimovládnych organizácií ako SDA takéto potvrdenie môžu vystaviť aj napríklad cirkevné organizácie alebo obce.

Firmy

Firmy môžu namiesto 1% poukázať 2% svojej dane, ak poskytli SDA alebo iným mimovládnym organizáciám dary vo výške aspoň 0,5% dane, ktorú odvádzajú. Keď ste v minulom roku neposkytli dary v takejto výške, stále to môžete stihnúť do 31. marca tohto roku. Napíšte nám na sda@sda.sk, ak máte záujem o darovaciu zmluvu, ktorou štátu vydokladujete, že môžete poukázať 2% dane.