Čo je 
debata?

Debata rozvíja kritické myslenie, otvorenosť a občianstvo medzi mladými ľuďmi.