Slovenská debatná asociácia (SDA) podporuje kritické myslenie, otvorenú spoločnosť a občianstvo mladých ľudí.