Školenia

Ľudia, ktorí v mladosti prešli debatným programom, sú v spoločnosti ľahko identifikovateľní. 

Menu