Debatný

S podporou SDA môže každá škola zaviesť krúžol na rozvoj kritického myslenia a argumentačných schopností.