Debatný

S podporou SDA môže každá škola zaviesť krúžok na rozvoj kritického myslenia a argumentačných schopností.