Učíme

otvorenosť a demokratické občianstvo mladých ľudí.

Pre školy

Komplexná podpora školám pri zavádzaní a prevádzkovaní krúžkov argumentácie a kritického myslenia.

Pre mladých

Možnosti zapojenia sa do súťažných aj nesúťažných debatných aktivít pre ľudí od 11 do 25 rokov.

Pre klientov

Individuálne prispôsobené tréningy pre firmy aj jednotlivcov.

Čo je debata?

Debata je organizovaná výmena názorov. Prebieha najčastejšie medzi dvomi trojčlennými tímami, z ktorých jeden obhajuje vopred zadanú tézu a druhý s ňou nesúhlasí. V debate striedavo vystúpia všetci členovia tímov podľa pravidlami zadaného poradia, pričom tímy majú vyhradené rovnaké množstvo času na predstavenie svojich argumentov.

Debata rozvíja

Kritické                      myslenie

Schopnosť hľadať súvislosti medzi rôznymi informáciami, usporiadať si myšlienky, odhaliť silné a slabé stránky argumentov a posúdiť ich silu a dôležitosť v kontexte diskusie.

Argumentačné schopnosti  

Schopnosť vysvetliť svoje postoje a názory presvedčivo tak, aby boli zrozumiteľné aj ľuďom s iným pohľadom, schopnosť vyhýbať sa logickým chybám.

Mediálnu gramotnosť

Návyk overovať informácie z viacerých zdrojov, vyhľadávať pôvod správ, štatistík a fotografií. Schopnosť správne interpretovať dáta a grafy a nepodľahnúť manipuláciám.

Prezentačné zručnosti

Schopnosť jasne formulovať svoje myšlienky a pohoto reagovať.  Odbúranie trémy a stresu z verejného vystupovania.

Súťaže

Pre žiakov a žiačky stredných a základných škôl organizujeme jednorázové aj celoročné súťaže.

Slovenská debatná liga

Pre študentov a študentky, ktorí s debatou nemajú veľké skúsenosti, organizujeme debatné turnaje, v rámci ktorých im okrem debát samotných ponúkame aj vzdelávacie semináre a praktické workshopy, aby sa mohli ďalej zlepšovať.

Juniorská debatná liga

Celoročná súťaž, v ktorej si žiaci a žiačky 2. stupňa základných škôl a nižších ročníkov osemročných gymnázií najprv zmerajú sily v schopnosti písať argumentačné eseje a následne si vyskúšajú debatu na regionálnych turnajoch.

Olympiáda kritického myslenia

Online súťaž, v ktorej si stredoškoláci a stredoškoláčky otestujú svoju schopnosť rozlíšiť hoaxy od dôveryhodných správ, identifikovať logické chyby a posudzovať kvalitu argumentov.

Okrem súťaží organizujeme aj

Letná akadémia discover

Štyri týždňové turnusy akadémie sú pre slovenských a českých stredoškolákov, piaty je medzinárodný a prebieha v angličtine. Spolu majú skoro 350 účastníkov a účastníčok.

Vzdelávanie učiteľov

Dva týždňové turnusy akadémie sú pre slovenských a českých stredoškolákov, tretí je medzinárodný a prebieha v angličtine. Spolu majú skoro 300 účastníkov.

Bratislava Schools Debating Competition

Dva týždňové turnusy akadémie sú pre slovenských a českých stredoškolákov, tretí je medzinárodný a prebieha v angličtine. Spolu majú skoro 300 účastníkov.

Medzinárodná debata

Dva týždňové turnusy akadémie sú pre slovenských a českých stredoškolákov, tretí je medzinárodný a prebieha v angličtine. Spolu majú skoro 300 účastníkov.

Osobnosti o SDA

Prihlás sa na pravidelný odber našich debatných listov

Z nášho pravidelného mesačného newslettra sa dozviete viac o aktivitách SDA a novinkách v organizácii.

Sme členom

Naši partneri a donori