Chcem darovať

Ak sa rozhodnete darovať nám pravidelný mesačný dar, pomôžete nám lepšie naplánovať naše aktivity.

Jednorázovo
Mesačne
Darujem sumu
200 €
100 €
50 €
30 €
cardpay-logo
paypal-logo
tatrapay-logo
sporopay-logo
evub-logo
banktrans-logo
banktrans-logo

Meno
Priezvisko
E-mail


Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.

Podporte kritické myslenie

Už viac ako 20 rokov rozvíjame kritické myslenie a základ slušnej argumentácie na Slovensku. Naším cieľom je, aby žiaci a žiačky slovenských škôl nepodliehali dezinformáciám a konšpiračným teóriám, aby vedeli konštruktívne diskutovať a boli občiansky zodpovední.

Už 50 eur dokáže zabezpečiť školenie pre rozhodcov a rozhodkyne.

100 eur nám pomôže založiť nový debatný klub a rozšíriť kritické myslenie v chudobnejších regiónoch.

Darovaním 500 eur nám zaručíš prostriedky na správny chod debatného klubu.

Firmy

Záleží Vám a  Vašej firme na tom, aby slovenské školstvo pripravovalo mladých ľudí na pracovný trh 21. storočia? Chcete, aby žiaci a žiačky našich škôl nepodliehali dezinformáciám a konšpiračným teóriám, aby vedeli konštruktívne diskutovať a byť občiasnky zodpovední?  Buďte partnerom SDA pri šírení kritického myslenia do všetkých regiónov Slovenska.

Spolupráca SDA a firiem môže mať podobu darovacej zmluvy alebo zmluvy o charitatívnej reklame.

Podporiť debatu môžu firmy aj poukázaním 1% alebo 2% dane.

V rámci spolupráce vieme firmám ponúknuť školenie argumentácie a kritického myslenia pre zamestnancov a zamestnankyne.

Ak máte záujem o spoluprácu alebo inú ponuku, či máte akúkoľvek otázku, budeme radi, ak kontaktuje riaditeľa SDA Ondrej Schutza (schutz@sda.sk, 0948 337 927).

Prečo podporiť debatu?

Debata učí kritickému mysleniu, tolerancii, schopnosti argumentovať a mnohým ďalším zručnostiam, ktoré sú v dnešnej spoločnosti nevyhnutné:

pre boj proti dezinformáciám a hoaxom

na zvyšovanie mediálnej gramotnosti

pre vedenie rozumných informovaných (celospoločenských) diskusií

 pre boj proti radikalizácii slovenskej spoločnosti

pri zlepšovaní všeobecnej situácie s čitateľskou gramotnosťou Slovákov a Sloveniek

Debata, ako súčasť vyučovania, vie pomôcť systematickému zlepšovaniu slovenského školstva:

zvyšovaním kvality výchovy a vzdelávania cez rozvoj kritického myslenia a ďalších sociálnych zručností

modernizáciou výchovy a vzdelávania cez prepojenie systému vzdelávania s potrebami ekonomiky a trhu práce; rozvoj systému neformálneho vzdelávania

Jedinečnosť podpory SDA

Podporou SDA sa stávate súčasťou unikátneho projektu spoločenskej zodpovednosti. Prostriedky, ktoré SDA získava z finančnej podpory darcov a darkýň, sú využité v kľúčových debatných programoch SDA zameraných na žiakov a žiačky základných škôl a študentov a študentky stredných škôl.

Ako jednotlivec, máte jedinečnú príležitosť pomáhať rozvoju mladých ľudí na Slovensku, a tak formovať budúcnosť a ďalšie smerovanie Slovenska ako krajiny.

Ako firma nemusíte vytvárať nové CSR projekty, pretože spoluprácou s SDA sa stávate zodpovednou firmou, ktorej záleží na rozvoji mladých ľudí a budúcnosti Slovenska.

Na čo idú vaše dary

Vďaka podpore našich darcov a darkýň môžeme ako organizácia ďalej rásť a zároveň sme schopní pokrývať náklady spojené:

so zakladaním a starostlivosťou o školské kluby, ktoré sú kľúčové pre šírenie hodnôt kritického myslenia, tolerancie a diskusie medzi mladými ľuďmi

so šírením debaty do všetkých regiónov Slovenska od Bratislavy po Humenné a od Čadce až po Lučenec

s vytváraním metodickým materiálov a s rozvojom učiteľského vzdelávania, vďaka ktorým môžeme prinášať hodnoty kritického myslenia, otvorenosti a občianstva aj na vyučovanie a medzi širokú verejnosť

s poskytovaním sociálneho fondu na vzdelávanie sa aj žiačkám a žiakom, ktorí by si to inak nemohli dovoliť

Viac sa o našom hospodárení a aktivitách dočítane v našich výročných správach.

Tiež nás podporili